Algemene voorwaarden

Algemeen

Movetotalk.com wordt verder genoemd als ‘de aanbieder’.


Artikel 1

De aanbieder organiseert activiteiten waarbij twee of meerdere personen (verder genoemd als ‘de gebruiker’) in groep de activiteit uitvoeren. De samenstelling gebeurt volgens willekeur. Een wijziging van de samenstelling kan indien een van de gebruiker uit de groep afstand doet van de inschrijving.


Artikel 2

De aanbieder kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor eventuele ongevallen of onregelmatigheden tijdens de activiteit. Verplaatsing van en naar de activiteit inbegrepen vallen ook niet onder de verantwoordelijkheden van de aanbieder.


Artikel 3

De gegevens die nodig zijn voor een inschrijving worden enkel gebruikt ter administratie om de activiteit te organiseren.

De gebruiker kan steeds per mail - geadresseerd aan de aanbieder - vragen om zijn gegevens te wissen na de activiteit. Deze mail dient verstuurd te worden vanuit het e-mailadres waarmee de gebruiker zich bij de aanbieder heeft ingeschreven voor de activiteit.


Artikel 4

De gebruiker die wil deelnemen aan de activiteit kan pas deelnemen na het betalen van het gevraagde inschrijvingsrecht.


Artikel 5

In het geval van wandel- en fietstochten is de aanbieder is niet verantwoordelijk voor de staat waarin de trajecten zich bevinden. 


Artikel 6

In het geval van wandel- en fietstochten is het mogelijk dat de lokale omstandigheden op het terrein afwijken van de informatie m.b.t. het te volgen traject.

De lokale signalisatie en verkeersomstandigheden hebben steeds voorrang op de info m.b.t. het te volgen traject. Als een traject niet overeenkomt met de bewegwijzering op het terrein, volgt de gebruiker de bewegwijzering op het terrein. Hoe dan ook primeert steeds de lokale verkeerssituatie.


Artikel 7

De aanbieder is niet aansprakelijk indien een van de gebruikers niet aanwezig op het startpunt en -uur van de activiteit.


Artikel 8

De gebruiker kan de inschrijving voor de activiteit kosteloos annuleren 48h voor de aanvang van de activiteit.


Artikel 9

In geval van overmacht, waardoor de activiteit niet kan plaatsvinden, kan de gebruiker vragen om het inschrijvingsgeld terug te storten binnen de 48h na de voorziene datum van de activiteit.

Dit kan per mail - geadresseerd aan de aanbieder - gevraagd worden. Deze mail dient verstuurd te worden vanuit het e-mailadres waarmee de gebruiker zich bij de aanbieder heeft ingeschreven voor de activiteit.


Artikel 10

De gebruiker is meerderjarig bij deelname aan de activiteit.


Artikel x

In geval van contact tracing in kader van covid-19 kunnen, indien nodig, basisgegevens (naam, telefoonnummer en e-mailadres) doorgegeven worden aan de contact tracer. 

De gebruiker die deelneemt aan de activiteit verbindt zich ertoe om de corona maatregelen die op het moment en plaat van de activiteit van toepassing zijn strikt op te volgen.